Teretulemast osalema uuringus, mis keskendub ingerisoomlaste lastele ja lastelastele!

Uuring käsitleb pere lahusoleku põlvkondade ülest mäletamist ja sundrännete mõjutusi ingerisoomlaste järeltulijatele. Ingerisoomlase all mõistetakse ajalooliselt Ingerimaalt ehk praegusest Peterburi piirkonnast (Leningradi oblast) pärit soomlasi.

Uuringus oleme peamiselt huvitatud sellest, kuidas sundränne ja perekonna lagunemine minevikus mõjutavad ingerisoomlaste laste ja lastelaste elusid tänapäeval.

Kui Teie vanemad (isa ja/või ema) või vähemalt üks vanavanematest on/oli Ingerimaalt pärit soomlane, olete sobiv inimene sellele küsitlusele vastama.

Uuringus osalemiseks ei ole tingimata vajalik, et Te ennast ingerisoomlasena määratlete, samuti ei pea Teil olema täpsemat infot vanemate ja/või vanavanemate ingerisoome päritolust. Teie vastused on uuringu seisukohast igal juhul olulised.

Küsitlusele vastamine

Küsitlusele vastamiseks ei ole vaja eraldi valmistuda. Teatud küsimused käsitlevad Teie perekonna ajalugu. Juhul, kui Teil ei ole täielikku infot oma perekonnast või perekonna ajaloost, siis palume vastata küsimustikule nii nagu Te antud hetkel mäletate/oskate. Teilt ei ole oodatud, et lisainfo saamiseks oleksite ühenduses oma pereliikmete või sugulastega.

Küsitlusele vastamise võib jätta pooleli ning jätkata vastamist hiljem. Pooleli olev küsimustik on oluline salvestada, vajutades lehekülje lõpus olevale ”Save & Return Later” nupule. Peale salvestamist saate koodi, mida vajate kui jätkate hiljem küsitlusele vastamist. Küsitluse järgmisele leheküljele pääsete, kui vajutate lehekülje lõpus olevale nupule ”Next Page” ja eelmisele leheküljele, vajutades nupule ”Previous Page”. Kui olete kogu küsitlusele vastanud, vajutage ”Submit” nupule.

Uuringus osalemine on vabatahtlik. Võite uuringus osalemise igal hetkel katkestada, teavitades sellest uurimisrühma liikmeid. Sellisel juhul Teilt kogutud andmeid uuringus ei kasutata.

Lisainfo uuringu kohta

Uuringu eest vastutab Oulu Ülikool, kes säilitab ja töötleb andmeid konfidentsiaalselt. Kõikidel meie uuringus andmeid koguvatel ja töötlevatel isikutel on vaikimiskohustus.

Uuringu rahastaja on Soome Akadeemia. Uuringule on andnud positiivse hinnangu Turu Ülikooli eetikakomitee.

Uuringu tulemused esitatakse grupi tasandil näiteks „1950-ndatel sündinud ingerisoomlaste järeltulijate kogemused....“. Sellisel kujul esitatud uurimistulemustes ei ole võimalik tuvastada üksikut vastajat. Küsitlusandmed arhiveeritakse peale uuringu lõppu Ühiskonnateaduste Teadusarhiivis.

Uuringu tulemustest teavitatakse projekti kodulehel, aadressil: https://postmemories.com/ alaleheküljel „Ajankohtaista/News“. Uuringu esimesed tulemused valmivad kevadel 2022.

Juhul, kui Teil on uuringu kohta küsimusi, võite võtta ühendust uurimisrühma liikmetega, kes vastavad meeleldi uuringut puudutavatele küsimustele.

Uuringu kohta on võimalik saada lisainfot ja arutleda tekkinud küsimusi ka eesti keeles, selleks palun võtke ühendust numbril (+358) 503 401 679. Eestikeelset lisainfot uuringu kohta on võimalik saada kuni 31. oktoobrini, 2021.

Küsitluse eest vastutav teadlane:
doktor Elina Turjanmaa, tel. (+358) 505 982 875
e-post: elina.turjanmaa@oulu.fi

Uuringu juht:
Soome Akadeemia teadlane Johanna Leinonen, tel.(+358) 503 066 920
e-post: johanna.leinonen@oulu.fi

Page 1 of 19

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now. To save your responses and end the survey, click the button below to do so. If you have selected the wrong option by accident and do not wish to leave the survey, you may click the other button below to continue, which will also remove the value of the option you just selected to allow you to enter it again and continue the survey.
The response has now been removed for the last question for which you selected a value. You may now enter a new response for that question and continue the survey.